orienteringsmøder
Byggeskadefonden afholder én gang årligt orienteringsmøder for eftersynsfirmaer og for almene bygherrer. På møderne gennemgås aktuelle byggetekniske problemstillinger samt juridiske, tekniske og praktiske forhold vedrørende Byggeskadefondens eftersyn.

Orienteringsmøder 2018 - vi udsender information om datoer pr. mail til de kontraktansvarlige før sommerferien 2018.


Materialet fra de sidste to års møder kan findes nedenfor, ældre materiale kan findes i arkivet.


MATERIALE 2017


MATERIALE 2016


 Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk