OBLIGATORISK BYGGESKADEFORSIKRING
Renoveringer er obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden, hvis de er påbegyndt efter den 1. juli 2011, og hvis de har fået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter trækningsretten (§ 90 i lov om almene boliger), renoveringsstøtteordningen (§ 91) eller den almindelige driftsstøtteordning (§ 92, stk. 1 og 3). 

Støtte efter trækningsretten (§ 90) kan kun ydes til almene (bolig)afdelinger. Erhvervsafdelinger kan ikke omfattes af Byggeskadefonden.

Støtte efter renoveringsstøtteordningen (§ 91) og den almindelige driftsstøtteordning (§ 92) ydes primært til almene boligafdelinger, men kan også ydes til selvejende almene ældreboliger, kommunale almene ældreboliger, regionale almene ældreboliger, selvejende almene ungdomsboliger, friplejeboliger.

Renoveringer af selvejende ungdomsboligbyggerier omfattes endvidere obligatorisk, hvis de er påbegyndt efter den 1. juli 2011, og hvis de har fået tilsagn om støtte fra kommunen efter renoveringsstøtteordningen for ungdomsboliger (§ 100).

 

brug vores vejledning
Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning om obligatorisk byggeskadeforsikring i Byggeskadefonden. Vejledning beskriver, hvilke arbejder, der er dækket, og hele processen omkring eftersyn og eventuel skadedækning.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk