FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

MgO-plader er uegnede som vindspærre i det danske klima. Det er konklusionen i en rapport, som Byggeskadefonden har fået udarbejdet.


Der er opsat ca. 275.000 mMgO-plader som vindspærrer i almene nybyggerier og renoveringer siden 2010. De skal udskiftes i de fleste tilfælde.


Følg hele sagen her 

Nye udgivelser


Some description
Some description


Beretning 2017

Publikationerne beskriver aktuelle byggetekniske udfordringer og kvaliteter indenfor det almene boligbyggeri.
Læs om fondens erfaringer
med bæredygtigt boligbyggeri
og om problemerne med de fugtsugende MgO-plader.

Byggeteknisk ERFARINGSFORMIDLING 2017

Læs illustrerede artikler om:
MgO-plader - fondens anbe-
falingertil udbedring
Altaner og altangange - 
fokuspunkter i projekteringen
Tagpaptage efter ophævelsen 
af TOR-anvisningerne
Genbrugsmaterialer - risiko 
ved genanvendelse
Grønne tage - er de bygge-
teknisk bæredygtige.første, principielle MGO-sag afgjort

Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 i den første, principielle sag om MgO-vindspærreplader placeret ansvaret hos rådgiveren, fordi denne godkendte de nye og uprøvede MgO-plader uden at orientere bygherren i overensstemmelse med de særlige kvalitetssikringskrav. Entreprenøren blev frikendt, og det blev fastslået, at der ikke er tale om udviklingssvigt. Læs mere her

Link til kendelsen
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk