Jeg søger efter nøgletal for:
Byggeri - søgekriterier
Vejnavn Boligtype
Region Etager
Kommmune Opførelsesår
Afdeling Entreprisetype
Her kan du søge efter:
  • Konkrete byggerier, hvor de medvirkende parter har nøgletal
  • Nøgletal for konkrete almene/kommunale bygherrer, rådgivere og entreprenører

Nøgletallene for entreprenører og rådgivere vedrører almene boligbyggerier, der har fået tilsagn om kommunal støtte efter 1. marts 2007.

Nøgletallene for bygherrer vedrører almene boligbyggerier, der har fået tilsagn om kommunal støtte efter 1. januar 2010.

Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri

Der er ikke længere krav om nøgletal for byggerier med tilsagn efter 1. november 2015.

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk