Hvad er et 5-års eftersyn

Ved 5-års eftersynet kontrollerer vi, om de væsentlige svigt, der blev registreret ved 1-års eftersynet, nu er blevet udbedret. Vi registrerer også skader, som ejeren har opdaget efter 1-års eftersynet. Også 5-års eftersynet udføres af et uvildigt arkitekt- eller ingeniørfirma, som udpeges og betales af fonden. I praksis sker gennemgangen godt 4 år efter byggeriets aflevering.

 

a+B- og c-eftersyn

Et normalt 5-års eftersyn består af et A+B-eftersyn. Synlige bygningsdele bliver gennemgået ved direkte besigtigelse (A-eftersyn), mens ikke-synlige bygningsdele bliver efterset gennem tegninger og kontroldokumentation (B-eftersyn). Hvis der mangler dokumentation, eller der er mistanke om alvorlige problemer, kan der udføres et grundigere eftersyn, hvor f.eks lukkede tagkonstruktioner bliver åbnet (C-eftersyn).

 

byggeskadefondens Eftersynsrapport

5-års eftersynet resulterer i en eftersynsrapport. Eftersynsrapporten indeholder eftersynsfirmaets registrering af, om der er byggetekniske svigt og fokuserer på de bygningsemner, hvor eventuelle skader vil være dækningsberettigede hos fonden. Til rapporten hører en bilagsdel med kopier af relevante tegninger, fotos og en liste over de medvirkende parter.

Det er ejerens ansvar at følge op på 5-års eftersynet ved at reklamere overfor eventuelt ansvarlige og få dem til at udbedre både de svigt, der er omtalt i eftersynsrapporten - og alle andre fejl og mangler.

 

Brug vores vejledninger

Byggeskadefonden har udarbejdet to overskuelige vejledning for bygningsejere, der skal have udført 5-års eftersyn af deres byggeri. Den ene vejledning handler om forberedelse af eftersynet, den anden om opfølgning på eftersynet.

 

Bygningsejers særlige ansvar

  • At læse Byggeskadefondens vejledninger grundigt igennem.
  • At gennemgå byggeriet efter ca. 4 år og udfylde tilsendt statuskort.
  • At følge op på 5-års eftersynet og bruge eftersynsrapporten til at reklamere overfor alle, der kan være ansvarlige for eventuelle svigt og eventuelle skader i byggeriet.
  • At undgå at udvise passivitet, som kan indtræde allerede efter 1-1½ år. Passivitet kan føre til manglende dækning hos Byggeskadefonden.
  • At undgå forældelse. De ansvarlige for eventuelle svigt eller skader kan normalt afvise krav, der først gøres gældende efter 5 år.
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk