1-års eftersyn
Formålet med 1-års eftersynet er at give bygningsejeren oplysninger om byggetekniske svigt, således at ejeren har et veldokumenteret grundlag for at få byggeriets parter til at udbedre fejl og mangler. Ejeren anvender også oplysningerne til at justere driftsplanen for byggeriet.


Byggeskadefondens 1-års eftersyn skal beskrive byggeriets tilstand, det vil sige belyse, om der er byggetekniske svigt, som stammer fra fejl eller mangler ved byggeriets projektering eller opførelse. Eftersynet drejer sig alene om byggetekniske forhold. Derfor efterses følgende ikke: arkitektur og indretning, isolering, brandsikring og andre funktionelle forhold som f.eks. lydforhold.

 

5-års eftersyn
Formålet med 5-års eftersynet er at registrere udbedringen af væsentlige svigt fra 1-årseftersynet og registrere eventuelle nye byggeskader. Bygningsejeren har herved et vel-dokumenteret grundlag for at få de ansvarlige til at udbedre fejl og mangler. Ejeren anvender også oplysningerne til at justere driftsplanen for byggeriet. 

Ved 5-års eftersynet skal der foretages en registrering af de bygningsdele, hvor fonden ved 1-års eftersynet vurderede, at der skulle foretages udbedring af svigt. Det vil sige bygningsdele under de bygningsemner, der ved 1-års eftersynet blev placeret i gruppe 3, 4 eller 5. Derudover registreres de skader, der eventuelt er opstået siden 1-års eftersynet, og der foretages en almen gennemgang af bebyggelsen og af dens vedligeholdelsestilstand. Der skal desuden foretages en gennemgang af det dokumentationsmateriale, der manglede ved 1-års eftersynet, og som blev vurderet som væsentligt for at kunne vurdere bygningsdelenes tilstand.

 

Eftersynsfirmaets rapport
Eftersynsfirmaet skal udarbejde en rapport, der beskriver de tilbageværende væsentlige byggetekniske svigt og byggeskader, samt eventuelle forhold, der fortsat er uoplyste. Læs mere om udførelsen i fondens vejledninger.

 

Eftersynsfirmaer
Byggeskadefonden anvender ca. 140 rådgiverfirmaer fordelt over hele landet til sine eftersyn.


          Some description


           Some descriptionByggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk