Byggeskadefonden sender eftersyn i EU-udbud

 

Byggeskadefonden har 7. maj 2020 offentliggjort et EU-udbud af rådgiverydelserne vedrørende 1-års eftersyn og 5-års eftersyn. Udbuddet omfatter seks geografiske områder. Til hvert geografisk område tilknyttes 10-15 eftersynsfirmaer. Der forventes prækvalificeret 97 bydende, og efterfølgende indgår Byggeskadefonden rammeaftaler med i alt 65 eftersynsfirmaer til en samlet årlig værdi af ca. 24 mio. kr. Rammeaftalen løber over en toårig periode med mulighed for forlængelse til i alt fire år.

Udbudsmaterialet er gratis og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=268975&B=DK_UDBUD

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/268975/0/0?returnUrl=&b=DK_UDBUD

Spørgsmål til udbuddet skal stilles via udbudsportalen.

Udbuddet forløber efter følgende plan:

Prækvalifikationsfase:

Offentliggørelse af udbud 

07-05-20

Spørgefrist

28-05-20

Svarfrist på indkomne spørgsmål

04-06-20

Ansøgningsfrist

11-06-20 kl. 14:00

Underretning om prækvalifikation

11-07-20

   

Tilbudsfase område A-F:

Start på tilbudsfase

12-07-20

Spørgefrist

26-07-20

Svarfrist på indkomne spørgsmål

02-08-20

Frist for afgivelse af tilbud (ændret)

31-08-20  kl. 10:00

Meddelelse om tildeling

12-10-20

Stand still-periode

22-10-20

Indgåelse af kontrakt

29-10-20

Opstart af eftersyn

28-11-20

 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk