Byggeskadefonden sender eftersyn i EU-udbud

 

Byggeskadefonden vil i løbet af 2020 sende rådgiverydelserne vedrørende 1-års eftersyn, 5-års eftersyn og udvidet eftersyn i EU-udbud i form af et antal geografisk fordelte rammeaftaler til en samlet værdi af ca. 25 mio. kr.

Vi er i fuld gang med at planlægge udbuddet og forventer at kunne informere nærmere om processen medio 2020.

Som led i en markedsundersøgelse har Byggeskadefonden på de årlige orienteringsmøder for nuværende eftersynsfirmaer orienteret om overvejelserne og inviteret til forslag og kommentarer med henblik på at optimere udbuddet.

Oplægget fra orienteringsmøderne kan ses her.

Udbuddet er naturligvis åbent for alle, og vi hører også gerne kommentarer og forslag fra rådgiverfirmaer, der ikke i dag udfører eftersyn for Byggeskadefonden.

Vi forventer, at dialogen vil føre til en tilretning af udbudsbetingelserne, så man kan ikke gå ud fra, at det endelige udbud vil svare til oplægget.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til bsf@bsf.dk eller direkte til teknisk chef Jens Dons, jdo@bsf.dk.

 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk