UNDERSØGELSE AF DE BYGGETEKNISKE PROBLEMER
Byggeskadefonden har foretaget en sammenfattende teknisk udredning af de mulige problemer med fugt og korrosion ved anvendelse af MgO-vindspærreplader.
Udredningen bygger på besigtigelser og undersøgelser af problemerne i 82 almene
nybyggerier og renoveringer, som siden 2010 har anvendt MgO-vindspærreplader.

Resultaterne fra undersøgelserne er gengivet i en rapport, som kan hentes i link til
højre.

HOVEDKONKLUSIONER
Hovedkonklusionerne i rapporten er:

  • at MgO-plader er uegnede til anvendelse som vindspærre i det danske klima
  • at pladerne i de fleste tilfælde bør udskiftes
  • at udskiftning i nogle tilfælde kan udskydes til senere
  • at pladerne indeholder saltet MgCl2, der er vandsugende allerede ved 33% RF
  • at pladerne afgiver vand efter ca. 7 døgn ved 90 % RF, hvilket er normalt i vinterhalvåret i Danmark
  • at pladerne med tiden mister sammenhængskraft, fordi deres bindemiddel dekomponerer ved høje relative fugtigheder (95% RF)
  • at pladerne medfører korrosion på tilstødende, ikke rustfri metaldele, når de afgiver saltholdigt vand
  • at pladerne medfører, at tilstødende trædele bliver mere fugtsugende end normalt træ, når delene opfugtes af saltholdigt vand
  • at pladerne kan medføre skimmelvækst, fordi deres pH-værdi ofte er lavere end de anførte ca. 10 i produktbladene, hvilket ellers ville have forhindret vækst.
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk