UNDERSØGELSE AF INDEKLIMAKONSEKVENSER
Udover de byggetekniske konsekvenser kan problemerne med fugtindtrængen
på grund af MgO-pladerne også rejse spørgsmål om eventuelle konsekvenser for
kvaliteten af indeklimaet. Byggeskadefonden har derfor igangsat undersøgelser i
et af de berørte byggerier med henblik på at belyse de konkrete fugt- og skimmelforhold i facader og indeklima. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med et rådgivningsfirma.

I det undersøgte byggeri er der trængt væde fra MgO-pladerne ud i facadekonstruktionen. Analyserne viser ingen indikationer på, at denne væde i sig selv skulle indeholde sundhedsskadelige stoffer – der er alene tale om almindeligt forekommende salte. Der er derudover gennemført analyser og vurdering af fugtophobningens eventuelle følgeskader i form af skimmel og råd. Analyserne har både omfattet visuel inspektion, tapeaftryk til mikroskopering, aftryk på dyrkningsmedium og enzymbaseret analyse. Endelig er der foretaget målinger af sporeindholdet i rumluften.

Resultaterne viser, at der ikke er konstateret vækstflader på hverken de opfugtede
MgO-plader, den bagvedliggende trækonstruktion eller i isoleringen, end ikke på
støvede overflader. Undersøgelserne tyder på, at den indtrængende væde ikke indeholder levedygtige sporer, sandsynligvis på grund af det høje saltindhold. Resultaterne viser derudover, at der ikke er tegn på, at rumluften i boligerne er påvirket af skimmelsvampsporer.

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er således, ”at indeklimaet
ikke vuredes påvirket af de MgO-relaterede skader i et omfang, som forventes at medføre sundhedsmæssige gener for beboere”. Undersøgelsen konkluderer samtidig, at der på sigt kan udvikles indklimaproblemer, hvis ikke MgO-pladerne bliver udskiftet.
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk