UNDERSØGELSE AF UDBEDRINGSMULIGHEDER
Byggeskadefondens har iværksat en række undersøgelser og laboratorieforsøg for
at identificere brugbare udbedringsløsninger. Nogle hovedpunkter i vores viden på
nuværende tidspunkt er:

  • At MgO-pladerne i de fleste tilfælde skal skiftes – med demontering og genmontering af facadebeklædningen.
  • At en udbedring har særlig høj prioritering, hvis der er anvendt forzinkede søm, skruer og beslag – da der i så tilfælde er risiko for at facadebeklædningen falder ned.
  • At der skal foretages en helt eller delvis udskiftning af stålskelet.
  • At trædele på træskelet eventuelt må imprægneres mod skimmel og blåsplint, og at der eventuelt må monteres skillelag mod fugtoptagelse.
  • At øget ventilation af facadebeklædningen ikke hjælper – snarere tværtimod.
  • At laboratorieforsøg har vist, at imprægnering af pladerne ikke er nogen farbar metode til at sinke fugtopsugningeg og dermed forhindre ”grædeeffekten”.
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk