JURA
Der er juridisk tale om komplicerede ansvarsforhold i de fleste af sagerne
med MgO-plader.

Det er fastslået, at MgO-vindspærrepladerne er uegnede til brug i det danske
klima. Efter fondens opfattelse burde de ansvarlige teknikere og entreprenører
have vidst dette, og det var derfor ansvarspådragende at anvende pladerne i byggeriet.

Fonden har siden starten af marts måned 2015 – bl.a. via hjemmesiden -
rådgivet bygningsejerne i overensstemmelse med denne opfattelse. Andre parter
– især repræsentanter for entreprenørerne og de tekniske rådgivere – har peget
på, at der foreligger såkaldt udviklingssvigt.

Indtil der foreligger retslige afgørelser om disse spørgsmål fastholder fonden i skadesagsbehandlingen, at der kan gøres ansvar gældende mod de parter, der har planlagt, projekteret eller udført byggeri/renovering med magnesiumplader eller har leveret sådanne vindspærreplader til byggeriet/renoveringen.

DE FØRSTE SKADEANMELDELSER
Byggeskadefonden har opfordret de første 15 byggerier med MgO-vindspærreplader til at foretage skadeanmeldelse. Det drejer sig især om byggerier, hvor de første skader i form af fugt og korrosion er fremskreden. Ved udgangen af 2015 var 13 af sagerne anmeldt.

EN TYPISK SAGSGANG
Byggeskadefonden har udarbejdet et notat, som beskriver, hvordan et typisk sagsforløb ser ud efter konstatering af problemer med MgO-plader. Notatet kan hentes i link til højre.
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk