MGO-PROBLEMETS OMFANG
Byggeskadefondens kortlægning primo 2016 viser, at der siden 2010 i alt er
opsat ca. 275.000 m2 MgO-vindspærreplader i 82 almene bebyggelser med ca.
11.500 boliger. Bebyggelserne omfatter såvel nybyggerier som renoveringer.

Det er fondens vurdering, at pladerne i de allerfleste tilfælde skal udskiftes, og den
samlede omkostning til udskiftning og følgearbejder skønnes til i alt ca. 950 mio. kr.


Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk