orienteringsmøder
Byggeskadefonden afholder én gang årligt orienteringsmøder for eftersynsfirmaer og for almene bygherrer. På møderne gennemgås aktuelle byggetekniske problemstillinger samt juridiske, tekniske og praktiske forhold vedrørende Byggeskadefondens eftersyn. Materialet fra de sidste to års møder kan findes nedenfor, ældre materiale kan findes i arkivet.Der blev ikke afholdt orienteringsmøder i 2018.


MATERIALE 2017

 

MATERIALE 2016 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk