byggeprogram
Byggeprogrammet indeholder bygherrens grundlæggende krav (og ønsker) til den eller de, som skal projektere det kommende byggeri, uanset om det er en totalentreprenør eller en teknisk rådgiver. Bygherren skal i byggeprogrammet konkretisere sine krav til det kommende byggeris form, funktion og byggeteknik. For almene bygherrer og andre professionelle bygherrer er det især i denne fase, at erfaringerne fra tidligere byggeriers opførelse og efterfølgende drift kan omsættes til gavn for byggeprocessen, kvaliteten, totaløkonomien m.v. i det næste byggeri.

anbefalinger

  • Byggeprogrammet skal definere bygherrens forventninger til byggeriet set i forhold til den økonomiske ramme
  • Byggeprogrammet kan konkretiseres ved at beskrive ønskede levetider og forventninger til den fremtidige drift
  • Inddrag brugere og relevant driftspersonale i udarbejdelsen af byggeprogrammet
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk