Byggeri i partnering
Begrebet ”partnering” anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt, der som udgangspunkt er baseret på dialog, tillid, åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parter. Projektet gennemføres med en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. I en partneringaftale samarbejder bygherre, rådgiver, udførende og leverandør om planlægning, projektering og udførelse af et byggeprojekt i et omfang, der varierer fra sag til sag.

 

anbefalinger

  • Vær meget opmærksom på de juridiske aspekter både i aftaler og i partneringsamarbejdet
  • Lav tidligt udbud, hvis der anvendes en partneringmodel og gør partneringaftalen til en velbeskrevet del af udbudsmaterialet
  • Overvej at motivere interessenterne i en partneringaftale ved at indbygge incitamenter evt. i form af bonus ved indfrielse af fælles mål
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk