Entrepriseform
Bygherrer for almene byggerier har siden 2009 skullet vurdere, om byggeopgaven mest hensigtsmæssigt løses ved samlet udbud af projektering, udførelse og efterfølgende drift eller ved partnering. Bygherrens indflydelse er generelt størst ved fagentrepriser og mindst ved totalentrepriser.

Totalentreprise stiller større krav til bygherren end fag- og hovedentrepriser. Totalentrepriser frarådes derfor, hvis bygherren ikke har fornøden viden, overblik og erfaring til at være på forkant og opstille fornødne og tilstrækkelige krav både til prækvalifikation af de bydende entreprenører og til udbuds- og tildelingskrav i en totalentreprise.

 

anbefalinger

  • Entrepriseformen bør bl. a vælges ud fra i hvilket omfang, bygherren selv ønsker at tage ansvar i byggeprocessen
  • Bygherren bør vælge projekterende og entreprenører, som har dokumenteret erfaring med alment boligbyggeri
  • Totalentreprise bør kun vælges af professionelle bygherrer
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk