førsynsrapport
Ved om- og tilbygninger skal bygherren foranledige, at der foretages en bygningsgennemgang samt udfærdiges en rapport herom (førsynsrapport). Det gælder f.eks. hvis en skole ombygges til boliger, eller familieboliger ombygges til ungdomsboliger.

Førsynet skal foretages af en byggeteknisk sagkyndig og indeholde en beskrivelse af den foretagne gennemgang af bygningen samt en opgørelse over skader og tegn på skader. Rapporten skal endvidere indeholde en beskrivelse og vurdering af bygningens tilstand og egnethed for den påtænkte ombygning. 

Førsynet er et væsentligt grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om at yde støtte til etablering af boligerne. Rapporterne bør indeholde præcise oplysninger om den hidtidige og fremtidige anvendelse af en bygning, så fokus rettes mod de nødvendige byggetekniske løsninger.

 

anbefalinger

  • Førsynsrapporten skal indeholde præcis byggeteknisk dokumentation for bygningens fysiske standard og tilstand
  • Sørg for at følge op på førsynsrapportens anbefalinger om ”nærmere undersøgelse” og overvej bygningens egnethed til den fremtidige anvendelse
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk