forsøgsbyggeri
Forsøg kan give bygherrer og brugere erfaringer med, hvordan nye ideer vil fungere i praksis. Men forsøgsbyggeri skal ikke håndteres som traditionelt byggeri, hvor metoder, materialer og konstruktioner er velkendte, og hvor brug af erfaringer og gennemprøvede enkeltdele sikrer den valgte kvalitet af byggeriet. 

I vejledningen om forsøgsbyggeri foreskrives, at forsøgsbyggeri skal tilrettelægges efter en plan forud for opførelsen, at forsøget skal følges og evalueres efterfølgende og endelig, at erfaringerne skal samles og formidles i en rapport.

anbefalinger

  • Forsøgsbyggeri bør kun gennemføres i begrænset målestok og med klar afgrænsning af forsøgselementet
  • Forsøgsbyggeri skal projektgranskes med særlig omhu og følges med skærpet tilsyn og kontrol i udførelsen
  • Gennemfør en uvildig evaluering af forsøget og gør resultaterne tilgængelige for andre
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk