risikovurdering
Til enhver bygningsdel - og dermed også til ethvert byggeri - knytter sig en vis risiko.Byggeteknisk risikovurdering går ud på at vurdere størrelsen af risikoen for de enkelte bygningsdele og byggetekniske løsninger i et byggeprojekt. Formålet er at indkredse risikobehæftede byggetekniske forhold samt bygningsdele med større risiko med henblik på, at disse risikoforhold enten kan blive fjernet fra projektet eller kan blive underkastet særlig opmærksomhed i alle faser af byggeriet.

Det bedste resultat af en risikovurdering ville være, at der blev foretaget sådanne ændringer i byggeprojektet, så det ikke længere indeholdt risikobehæftede forhold eller bygningsdele med større risiko.

 

Risikobegrebet
Risiko er betegnelsen for det samlede skøn over sandsynligheden for, at der udvikles en byggeskade og et skøn over størrelsen af den eventuelle byggeskades omfang. Risikobegrebet afspejler så at sige, hvor godt en bygningsdel er tilpasset til at modstå de påvirkninger, den må påregnes at blive udsat for i løbet af sin brugstid.

 

Erklæring om risikobehæftede forhold
Med henblik på at forebygge stor byggeteknisk risiko i det støttede boligbyggeri, blev der med bekendtgørelsen om kvalitetssikring af byggeri i 2000 indført krav om, at de projekterende mindst to gange under projekteringsforløbet skal afgive en erklæring om risikobehæftede forhold til bygherren.

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk