energi og tæthed
Begrænsning af energiforbrug til opvarmning af boliger drejer sig ikke kun om at isolere. Det drejer sig også om at begrænse luftskifte til det nødvendige og forsvarlige, således som det er defineret i Bygningsreglementet. Lufttæthed forudsætter gennemprojekterede og bygbare løsninger i alle detaljer, ligesom det forudsætter hensigtsmæssig planlægning af byggeprocesser, således at dampspærrer og vindspærrer ikke senere i byggeprocessen bliver utætte ved f.eks. gennembrydninger. Det skal allerede i byggeriets planlægningsfase overvejes, om løsningerne er robuste nok, og om materialerne er de rigtige i forhold til den efterfølgende drift. Det bør overvejes, om der i konstruktionerne skal indbygges overvågning af kritiske steder i form af f.eks. fugtmålere, som jævnligt kan aflæses.

 

anbefalinger

  • Kravet om tætte huse kræver skærpet opmærksomhed på sammenhængen i byggeteknikken – specielt nødvendigheden af at opnå tilstrækkelig ventilation
  • Tænk driften ind fra starten, og vurder om løsningerne er robuste overfor den efterfølgende brugeradfærd
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk