fugt
Hovedparten af alle byggeskader og forsikringsskader skyldes fugt. Fugtindtrængning og fugtophobning skal forebygges under hensyn til de lokale vind-, vand- og jordbundsforhold lige fra starten af byggeriets planlægning, ved projektering, udførelse og tilsyn.

 

anbefalinger

  • Der skal projekteres med generel høj sikkerhed overfor enhver form for fugtindtrængen og fugtophobning – Vis Vand Væk
  • Overvej nøje disponering, byggemetode og materialevalg, hvis der bygges på fugtige arealer
  • Vær særlig opmærksom på fugtbeskyttelse, hvor der projekteres med organiske bygningsdele
  • Opstil realistiske tidsplaner med tid til tørring i byggeperioden
  • Opbevar materialerne tørt under byggeriet og dokumenter deres fugtindhold ved indbygning
  • Overvej totaloverdækning
  • Indret byggepladsen så traktose undgås
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk