projektændringer og besparelser
”Det bliver simpelthen for dyrt, hvis man ”stikker spaden i jorden” og begynder at bygge, før det endelige og detaljerede projekt foreligger, og før projektet er korrigeret for eventuelle besparelser efter licitationerne. Det drejer sig jo ikke om raketfysik, men om at bruge sund fornuft”. Det var forklaringen, da Byggeskadefonden spurgte en stor totalentreprenør, der år efter år havde færrest svigt og skader i fondens statistikker. Anbefalingen gælder generelt uanset entrepriseform. 

 

anbefalinger

  • Byg ikke før der er projekteret færdigt og fuldt overblik over sammenhæng og konsekvens af enkeltdispositioner – uanset entrepriseform
  • Undgå ’tidlige’ licitationer
  • Eventuelle besparelser i løbet af processen bør altid medføre skærpet opmærksomhed på den byggetekniske sammenhæng – det er ofte her, det går galt
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk