projektgranskning
Projektgranskning er en dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang af et projekt for at vurdere, om projektet opfylder de aftalte krav, om der er svigt i projektet, eller om der er løsninger i projektet, der med stor sandsynlighed vil medføre svigt. Projektgranskning er en væsentlig del af kvalitetssikringen af et byggearbejde, og derfor indeholder bekendtgørelsen om kvalitetssikring også minimumskrav herom til projekterende ved aflevering af deres projektdel. Kravet til entreprenører om procesgranskning før projektgennemgang er ligeledes væsentlig for kvalitetssikringen.

 

anbefalinger

  • Der bør projektgranskes i hver enkelt af projektets hovedfaser og hovedvægten i granskningen bør ligge i perioden umiddelbart op til udbud
  • Projektgranskningen skal have særlig fokus på sene ændringer i projektet – her opstår erfaringsmæssigt fejl
  • Brug Byggeskadefondens vejledning i projektgranskning – se den på vores hjemmeside
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk