risikoerklæring
Rådgivere, leverandører og entreprenører, der udfører projektering af almene boligbyggerier, skal aflevere ”Erklæring om risikobehæftede forhold” til bygherren, der skal underskrive erklæringen. Uanset om der er risikobehæftede forhold eller ej, skal det ske mindst to gange: Ved projektforslag og ved hovedprojekt. Hvis projektet ændres væsentligt, f.eks. i forbindelse med besparelser, skal de projekterende afgive risikoerklæring på ny. 

Risikoerklæringerne skal forebygge, at projekter indeholder dispositioner, konstruktioner og detaljer, hvor de projekterende bør kunne forudse, at det er sandsynligt, at der under byggeriet af deres projekt(del) kan opstå væsentlige svigt og fejl.

 

anbefalinger

  • Brug risikoerklæringen proaktivt til at undgå risikobehæftede forhold i projektet
  • Risikoerklæringen skal udfyldes ved projektforslag og ved hovedprojekt samt ved væsentlige projektændringer
  • Driftsplan og driftsbudget bør tilpasses, hvis der alligevel vælges risikobehæftede forhold
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk