Sårbare bygningsdele
Overvejelser om sårbare bygningsdele sker primært under byggeriets skitsering, planlægning og projektering, hvor de projekterende i forbindelse med risikovurderingerne skal overveje, om levetiden bedst kan sikres ved konstruktiv beskyttelse. I samme forbindelse skal de projekterende overveje de totaløkonomiske konsekvenser, herunder hvilken drift og vedligeholdelse, der er nødvendig for at sikre normal levetid for konstruktioner, bygningsdele og materialer. Tænk på, at sliddele nemt skal kunne udskiftes.

 

anbefalinger

  • De projekterende skal foretage en risikovurdering af de enkelte bygningsdele, hvorefter den konstruktive beskyttelse skal tilpasses denne vurdering
  • Sårbare og udsatte bygningsdele skal enten beskyttes konstruktivt eller der skal vælges robuste (dyrere) materialer
  • Sliddele skal nemt kunne udskiftes
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk