Valg af materialer
Materialevalget skal foretages udfra de påvirkninger, der vil forekomme dels i byggeprocessen, dels i bygningernes levetid. Der bør være dokumentation ved anerkendte prøvningsmetoder af nye og uprøvede materialer og løsninger. Kravene vil i så fald gælde, både når fabrikationen foregår på en dansk fabrik og i udlandet. Ellers vil det være i strid med konkurrencereglerne.

 

anbefalinger

  • Projektmaterialet skal være udformet med målbare udfaldskrav, så der ikke er tvivl om, hvilken kvalitet, der udbydes
  • Vælg robuste materialer, der er egnet til det danske klima med høj fugtbelastning og svingende temperaturer
  • Kræv dokumentation for, at materialer og løsninger er gennemprøvede under klimatiske eller brugsmæssige forhold, der modsvarer det konkrete byggeri
  • Nye materialer, som har stor indflydelse på byggeriets totaløkonomi og fremtidige drift, bør kun introduceres i forbindelse med et kontrolleret forsøgsbyggeri
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk