driftsplan
Der skal ved afleveringen af alment boligbyggeri foreligge en driftsplan, som for alle væsentlige bygningsdele beskriver, hvor ofte de skal efterses, og hvordan de skal vedligeholdes. Driften skal dokumenteres i en driftsjournal, og driftsbudgettet skal sikre, at der er penge til at udføre den vedligeholdelse, der er beskrevet i driftsplanen. Der findes forskellige digitale programmer, som håndterer drifts- og vedligeholdelsesplaner.

 

anbefalinger

  • Driftsplanen bør altid udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bygherren eller driftsherren og den projekterende rådgiver
  • Driftsplanen skal tage udgangspunkt i en realistisk vurdering af den valgte kvalitet og levetid på bygningsdelene
  • Det er driftsherrens ansvar at justere driftsplanen løbende og tilpasse den til større ændringer
  • Driftsherren bør altid overveje om driftsplanen skal justeres, når Byggeskadefonden har afholdt eftersyn
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk