tilsyn
Bekendtgørelsen om kvalitetssikring fastlægger generelle minimumskrav til entreprenørens kontrol og dokumentation og til bygherrens tilsyn hermed. Herudover bør bygherren i det konkrete projekt præcisere og detaljere yderligere krav i juridisk bindende aftaler med parterne. Det betyder, at bygherren allerede ved udbud af rådgiverydelser og af entrepriser, herunder også af totalentrepriser, skal beskrive krav til entreprenørens kontrol og til rådgiverens tilsyn, som ligger ud over de generelle minimumskrav i bekendtgørelsen. Hvis bygherren ikke stiller specifikke krav, vil kun minimumskravene gælde.

 

anbefalinger

  • Stil krav om kontrol og tilsyn allerede ved udbud og i aftaler
  • Stil krav til entreprenørens udbudskontrolplan
  • Glem ikke bygherrens eget tilsynsansvar – som gælder for alle entreprisetyper
  • Kontrol og tilsyn bør altid have fokus på vanskelige løsninger og risikobehæftede forhold i byggeriet
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk