DAMSPÆRRER
I takt med at Bygningsreglementets krav om lufttæthed skærpes i henholdsvis 2015 og 2020 kræves der særlig opmærksomhed på udførelsesmetoder og bygbarhedsdetaljer for at kravene kan overholdes. Der bør anvendes et dampspærresystem, som kan bestå af dampspærremembran, tape, klæber, tilbehør som eksempelvis gennemføringsmanchetter, hjørner m.m. Endvidere bør systemet indeholde en monteringsvejledning. Dampspærresystemet klassificeret af DUKO skal sikre, at de enkelte komponenter og produkter passer sammen og samlet opfylder kravene til lufttæthed og bygbarhed.

Der skal vælges en dampspærreløsning som passer til den konkrete byggeopgave. DUKO hjælper med til at vælge og udføre det rigtige dampspærresystem.

Ordningen er trådt i kraft medio 2014 og de første dampspærresystemer forventes at blive optaget i DUKO primo 2015.

ANBEFALINGER
  • Brug DUKO klassificerede damspærresystemer
  • Vurder hvilke egenskaber dampspærresystemet skal have i forbindelse med byggeprocessen og vælg dempspærresystem derefter
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk