Murværk og fuger
I et muret byggeri skal stentype og mørtel passe sammen og opmuringsarbejdet skal udføres i henhold til gældende normer for området. Det skal vurderes, hvilket miljø den murede konstruktion udsættes for herunder omgivelsernes fugtighed, indhold af aggressive stoffer og de fysiske påvirkninger bygningen bliver udsat for ved brug. Vurderingen skal sammenholdes med erfaringer vedrørende holdbarhed af materialer i konstruktionen

Der skelnes mellem følgende eksponeringsklasser (mikroklima):
  • MX1 – I et tørt miljø,
  • MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning,
  • MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø-cykler,
  • MX4 – Eksponeret for saltmættet luft eller havvand,
  • MX5 – I et aggressivt kemisk miljø.

anbefalinger
  • Vurder nøje hvilken eksponeringsklasse murværket udsættes for
  • Vælg mørtel der passer til stentypen
  • Undgå opmuring i frostvejr
  • Afdæk murværk for at undgå opfugtning på grund af nedbør eller for hurtig udtørring
Some description


Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk