Fundamenter
Fundamenter skal primært overføre lodret og vandret last fra bygningen til de bærende jordlag. Desuden skal de medvirke til at hindre vand fra terræn og undergrund i at opfugte bygningen. De udføres enten som direkte fundering eller som pælefundering; også terrændæk er et fundament, som er direkte funderet. 

Svigt og skader på fundamenter forekommer i moderat omfang. Hyppigst er der tale om fugtskader forårsaget af utilstrækkelig sikring mod overfladevand og grundfugt. Den øvre del af fundamenterne, også kaldet soklen, afsluttes ofte uden tilstrækkelig højde i forhold til terræn. Ydervæg og gulvkonstruktion kommer derved til at befinde sig for tæt på det fugtige terræn, og fugtindtrængning kan derved forårsage omfattende skader på fugtfølsomme materialer i vægge og gulve.

 

anbefalinger

  • Foretag undersøgelser af jordbunds- og funderingsforholdene, specielt ved større terrænforskelle og ugunstige grundvandsforhold
  • Jordbundens bæreevne og grundvandsforholdene bør løbende kontrolleres af en geoteknisk kyndig person
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk