niveaufri adgang
Der skal være niveaufri adgang fra terræn til boligers indgangs- og terrassedøre, og for at sikre tilgængelighed for alle, må der ingen steder være niveauspring større end 25 mm. Niveaufri adgang løses desværre ofte byggeteknisk forkert ved, at gulvoverfladen placeres i niveau med udvendigt terræn, uden at gulvkonstruktionen samtidig med sikres mod opfugtning ved hjælp af velfungerende drænforhold, fald væk fra husene, tætte sokler, drænrender/voldgrave og lignende.

 

anbefalinger

  • Vælg bygningens placering og højde i forhold til grundens beskaffenhed, hvad angår fald på terræn og drænforhold
  • Vælg en løsning på niveaufri adgang, som holder murværk eller facadebeklædning fri af terræn
  • Den byggeteknisk bedste løsning er at lægge bygningen højt og skabe niveaufri adgang via en rampe til indgangspartiet
  • Andre brugbare løsninger kan være drænrender eller helt tætte sokler
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk