opstigende grundfugt
Opstigende grundfugt kan forekomme på alle grunde, men størst opmærksomhed bør man have på lavereliggende grunde og grunde hvor det sekundære vandspejl ligger højt. Det er sjældent der forekommer opstigende grundfugt i nybyggerier hvorimod der i visse ældre byggerier er sandsynlighed for at fugtspærren er nedbrudt og dårlig fungerende. Fonden har eksempler på nybyggerier hvor fugtspærren helt eller delvis mangler og hvor der med stor sandsynlighed vil forekomme fugt i ydervæggen. Fugten vil kunne brede sig og opfugte tilstødende bygningsdele herunder gulve, strøer, indervægge m.m. Ved skalmure som fortsætter under terræn skal der placeres en fugtspærre på soklen samt yderligere en fugtspærre mellem 100-200 mm over terræn.

 

anbefalinger

  • En jordbundsundersøgelse bør afdække behovet for at sikre bygningerne mod opstigende grundfugt
  • Læg bygningen højt og træk terrænnet op ved indgangsdørende
  • Vær sikker på, at fugtspærren på soklen er tæt
  • Der bør som udgangspunkt altid udføres dræn
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk