brugsvandsanlæg
Brugsvandsanlæg med varmforzinkede stålrør har medført en række skader som skyldes korrosion på grund af aggressivt vand eller fra kobberioner fra kobberholdige ventiler og fittings. De varmforzinkede stålrør er billigst at anvende, men vil ofte være uegnede til brugsvandsanlæg. De rustfrie stålrør er de mest korrosionssikre rør til brugsvandsanlæg. Derfor bør de anvendes, hvis der er den mindste usikkerhed om, at betingelserne for anvendelse af andre rørmaterialer ikke er til stede. 

I forbindelse med projektering af brugsvandsanlægget skal vandkvaliteten altid undersøges. Oplysningerne fås fra det lokale vandværk eller kommunen. Information om vandkvalitetens betydning for anlægget er nærmere beskrevet i SBi anvisninger og Byg-Erfa blade.

 

anbefalinger

  • Rørmateriale til brugsvandsanlæg skal vælges ud fra anlæggets udformning og vandkvaliteten
  • Projekter med synlige rørføringer, let tilgængelige og rummelige installationsskakte samt lækagemeldere
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk