ventilation og indeklima
Et godt indeklima forudsætter bl.a. et godt ventilationssystem og korrekt adfærd fra brugernes side. Mekaniske ventilationssystemer skal være let forståelige og betjeningsvenlige for brugerne. Det gælder ikke mindst i tætte, højisolerede boliger. Brugerne skal hele tiden huske på, at lavt luftskifte let kan føre til dårligt indeklima, ikke mindst hvis de tørrer tøj indendørs eller på anden måde belaster indeklimaet med ekstra fugt. Bygningsreglementets krav er et minimumskrav, som skal tilpasses til udformningen af den individuelle bolig på baggrund af en beregning af luftskiftet i de enkelte rum.

 

anbefalinger

  • Ventilationen skal udformes og indreguleres, så den passer til den enkelte bolig
  • Styring af mekaniske ventilationsanlæg skal være så enkel som mulig
  • Beboeroplysning om ventilation af boligen og brug af ventilationssystemet er en vigtig opgave i driften
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk