Konstruktive forhold
Forskriftsmæssige bærende og stabiliserende konstruktioner er en væsentlig forudsætning for, at bygningen kan modstå ”vejr og vind”. Det er bygherrens ansvar, at et nybyggeri opfylder forskrifterne. I mange tilfælde videreføres ansvaret for beregning af de bærende og stabiliserende konstruktioner til systemleverandører. Det involveres bygherren normalt ikke i, da han har indgået aftale med en teknisk rådgiver eller en totalentreprenør, og derfor regner med, at opgaven ligger hos dem. Det er vigtigt, at private bygherrer i aftaler med rådgivere, entreprenører, leverandører og i købsaftaler sikrer sig, at f.eks. de bærende og stabiliserende konstruktioner opfylder kravene.

 

anbefalinger

  • Anvendelse af systemleverancer kræver i særlig grad, at der er styr på ansvarsforhold og rollefordeling
  • Hav skærpet opmærksomhed på stabiliteten i forbindelse med nye løsninger og materialer
  • Vær opmærksom på jordbundens og klimaets betydning for de konstruktive forhold
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk