stabilitet
Bærende og stabiliserende konstruktioner er de bygningsdele, som optager lodret og vandret belastning på bygningen og fører disse kræfter til fundamenter og jord. Ofte indgår de bærende og stabiliserende konstruktioner i bygningsdele, der også har andre funktioner såsom væg og tag. Byggeskadefonden har i tidens løb registreret mange svigt og skader i de bærende og ikke mindst i de stabiliserende konstruktioner. I de senere år er der dog sket en mærkbar bedring, men der forekommer stadig for mange svigt.

 

anbefalinger

  • Projektmaterialet bør redegøre for alle kritiske konstruktioner og samlingsdetaljer
  • Lav en grundig projektgennemgang ved byggestart, så de udførende håndværkere ikke er i tvivl om, hvad der skal udføres
  • Gennemfør såvel fagtilsyn som udførelses- og slutkontrol, så konstruktionernes forskriftsmæssige udførelse er veldokumenteret i byggeriets kvalitetssikringsmateriale
Some description
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk