Tage
Tage er opbygget af mange materialer og enkeltdele i et kompliceret samspil, og svigt og skader forekommer i mange sammenhænge. Tage og tagværker skal kunne modstå vind, regn, sne, slagregn og fygesne samt slag og stød igennem lang tid og med en moderat vedligeholdelsesindsats. Samtidig må taget ikke være så tæt, at huset ikke kan ”ånde” igennem det. Trods dampspærre og lignende trænger der altid noget rumfugt op i tagværket, og denne fugt skal ledes bort uden at skade konstruktionen.

 

anbefalinger

  • Enkle tagformer med få gennemføringer og inddækninger samt et tilgængeligt tagrum medfører normalt færre svigt og skader end komplekse tagformer og utilgængelige tagrum
  • Gå ikke helt til grænserne. Anvend materialer og udførelsesdetaljer, som har et vist ”overskud” i forhold til taghældningen og de ydre påvirkninger fra vind og vejr på opførelsesstedet
  • Kombiner et korrekt valg af undertag og ydre tagbelægning med korrekt udførte detaljer på en måde, som tilsammen sikrer tagets tæthed og levetid
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk