Tegltage
Det røde tegltag er en tradition i Danmark. Normalt er det et robust og holdbart tag, men der forekommer tegltagsten som nedbrydes få år efter oplægning. Nedbrydning kan give sig udslag i delaminering, afskalning eller brud i stenen og kan skyldes flere ting herunder dårlig brænding, lermaterialets kvalitet eller manglende ventilation under teglene. Et vingetegltag er ikke tæt og kræver derfor et undertag som kan lede det vand væk, som trænger igennem sprækker i taget. Undertaget bør have samme levetid som tegltaget. Det forudsætter at taget er oplagt forskriftsmæssigt med respekt for taghældning, kompleksitet, tilgængelighed, klimapåvirkning og etagehøjde.

 

anbefalinger

  • Vælg vingetegl med stort overlæg eller vælg falsteglsten
  • Undgå at tegltaget på noget sted er under minimumstaghældningen som beskrevet i Tegl 36
  • Vælg et DUKO-klassificeret undertag og brug DUKOs valgværktøj
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk