HVILKE BYGGERIER ER OMFATTET
Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. De nærmere regler står i lov om almene boliger m.v. 

Renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som er påbegyndt fysisk fra 1. juli 2011 er ligeledes obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden. Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne er afleveret efter 1. juli 2011

 

BIDRAG TIL BYGGESKADEFONDEN
Bidraget til Byggeskadefonden udgør 1% af den senest godkendte anskaffelsessum. Bidraget skal være Byggeskadefonden i hænde senest på byggeriets afleveringsdato, jfr. § 45 i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” (AB 18).

Ved for sen indbetaling beregnes renter efter Almenboliglovens kapitel 11, §156C.

 

Nye boliger omfattet af fonden (Afd. A)      
         
    Bebyggelser   Bebyggelser    Boliger   Boliger
     Primo 2019    Primo 2018    Primo 2019    Primo 2018
Ældreboliger 2.112 2.211 53.708 54.980
Familieboliger 1.626 1.754 37.864 39.506
Ungdomsboliger 264 292 14.168 14.681
Familie- og Ungdomsboliger 20 17 1.390 1.147
Familie- og Ældreboliger 17 17 673 673
Kollektive bofællesskaber 0 3 0 31
Ungdoms- og Ældreboliger 4 3 186 140
Andelsboliger 311 384 5.515 6.551
I alt 4.354 4.681 113.504 117.709
         
Ca. 7.000 bebyggelser med ca. 130.000 boliger er ikke længere omfattet af
fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering.    
         
         
Renoveringer omfattet af fonden (Afd. B)      
         
  Renoveringer Renoveringer    
  Primo 2019 Primo 2018    
Obligatoriske 1.154 823    
Frivillige 428 198    
I alt 1.582 1.021    Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk