byggeskadefondens bestyrelse

Formand Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark
(valgt af BL - Danmarks Almene Boliger)

Næstformand Hans Erik Lund, ABF
(valgt af Transport-, Bygnings- og Boligministeren efter indstilling fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation)

Anders Lisvad, B45
(valgt af BL - Danmarks Almene Boliger)

Troels Øhlenschlæger Graversen, Kommunernes Landsforening
(valgt af Kommunernes Landsforening)

Jesper Graff Thøger, Gladsaxe Kommune
(valgt af Kommunernes Landsforening)

Per Juulsen, Kollegiekontoret i Århus s.m.b.a.
(valgt af Transport-, Bygnings- og Boligministeren efter indstilling fra Kollegiekontorerne i Danmark)

Iris Gausbo, Hjortegaarden
(valgt af BL - Danmarks Almene Boliger)

Eva Lunding Olsen, OK-fonden
(valgt af Transport-, Bygnings- og Boligministeren efter indstilling fra OSI- Organisationen af Selvejende Institutioner)

Eva B. Møller, Statens Byggeforskningsinstitut
(valgt af Transport-, Bygnings- og Boligministeren som særlig sagkyndig)

Tilforordnet Annette Klint Kofod, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk