HVILKE BYGGERIER ER OMFATTET
Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. De nærmere regler står i lov om almene boliger m.v. 

Renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som er påbegyndt fysisk fra 1. juli 2011 er ligeledes obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden. Øvrige renoveringer af støttede boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne er afleveret efter 1. juli 2011

 

BIDRAG TIL BYGGESKADEFONDEN
Bidraget til Byggeskadefonden udgør 1% af den senest godkendte anskaffelsessum inden byggeriets igangsættelse. Bidraget skal være Byggeskadefonden i hænde senest på byggeriets afleveringsdato, jfr. § 28 i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” (AB 92). Byggeriet skal afleveres samlet.

Ved for sen indbetaling beregnes renter efter Almenboliglovens kapitel 11, §156C.

 

Nye boliger omfattet af fonden (Afd. A)      
         
    Bebyggelser   Bebyggelser    Boliger   Boliger
     Primo 2018    Primo 2017    Primo 2018    Primo 2017
Ældreboliger 2.211 2.364 54.980 58.169
Familieboliger 1.754 1.890 39.506 41.867
Ungdomsboliger 292 289 14.681 12.040
Familie- og Ungdomsboliger 17 16 1.147 925
Familie- og Ældreboliger 17 17 673 673
Kollektive bofællesskaber 3 6 31 51
Ungdoms- og Ældreboliger 3 3 140 140
Andelsboliger 384 448 6.551 7.628
I alt 4.681 5.033 117.709 121.493
         
Ca. 6.600 bebyggelser med ca. 122.000 boliger er ikke længere omfattet af
fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering.    
         
         
Renoveringer omfattet af fonden (Afd. B)      
         
  Renoveringer Renoveringer Boliger Boliger
  Primo 2018 Primo 2017 Primo 2018 Primo 2017
Obligatoriske 823 662 119.088 97.154
Frivillige 198 167 38.706 32.894
I alt 1.021 829 157.794 130.048Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk