Hvorfor får bygningsejer et brev om 1-års/5-års eftersyn, når byggeriet kun er 3 måneder/4 år gammelt?
Fordi eftersynet skal være planlagt, udført, rapporteret og sagsbehandlet i fonden, således at bygningsejeren kan få resultatet i god tid inden byggeriet gennemgås med entreprenørerne senest 1 år/5-år efter entreprenørerne afleverede byggeriet til ejeren.

 

Hvornår sender BSF 1-års rapporten?
Senest 11 måneder efter afleveringsdatoen.

 

Hvornår sender BSF 5-års rapporten?
Senest 58 måneder afleveringsdatoen, dvs. 2 måneder før 5-års dagen.

 

Hvorfor bliver der ikke lavet eftersyn på servicearealer?
Servicearealer til ældreboliger er ikke omfattet af fonden, uanset om de ejes af kommunen eller af en almen boligorganisation.

 

Hvad er et serviceareal?
Servicearealer er bygningsarealer, der anvendes til funktioner, der normalt ikke foregår i en selvstændig bolig, men derimod i en institution eller på en klinik. Som eksempler kan nævnes lokaler til genoptræning, fysioterapi, ergoterapi, hjemmesygepleje, hjemmehjælp, personalelokaler, vagtcentral, cafeteria og frisør samt gangarealer, der forbinder disse lokaliteter. Servicearealer må ikke forveksles med fælles boligareal, der er omfattet af fonden.

 

Hvem skal udbedre svigtene, der fremgår af rapporten?
Bygningsejeren skal selv sørge for at klage/reklamere over for de ansvarlige teknikere og håndværkere m.fl. med henblik på udbedring. Vi anbefaler, at man reklamerer bredt, da det ofte viser sig, at der f.eks. både er et projekterings- og et udførelsesansvar.

 

Skal bygningsejer frigive entreprenørens garanti efter 5-års eftersynet?
Bygningsejeren bør kun frigive en garanti, hvis der ikke er nogen problemer med den pågældende entreprenørs arbejde. Eller når manglerne er udbedret tilfredsstillende. Garantien sikrer til en vis grad, at bygningsejeren kan få udbedret mangler, hvis entreprenøren ikke vil eller kan - f.eks. ved konkurs.

 

Skal bygningsejer nedskrive entreprenørens sikkerhedsstillelse efter 1 år?
Hvis der er fejl, mangler, svigt eller skader ved entreprenørens arbejde, bør bygherren ikke nedskrive entreprenørens sikkerhedsstillelse efter 1 år. Bygherren bør meddele garantistiller, at garantien ikke kan nedskrives før fejl, mangler, svigt og skader er udbedret.

Some description

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk