Persondataforordningen (GDPR)

Byggeskadefonden er underlagt en række forpligtelser i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Dette gælder navnlig bestemmelserne i forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger samt lov om supplerende bestemmelser til forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger.

Du kan læse om Byggeskadefondens behandling af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som Byggeskadefonden varetager i henhold til lov om almene boliger mv. samt de myndighedsopgaver, som Byggeskadefonden i øvrigt varetager i vores notat om "Behandling af personoplysninger på Byggeskadefondens portal"