Etapevis aflevering

Byggerier er først omfattet af Byggeskadefonden, når der er foretaget aflevering.

Det kan være aftalt, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig (etapevis aflevering). Det er en forudsætning for fonden, at der er tale om en egentlig juridisk aflevering, for at vi anser en etape for afleveret. Det er også en forudsætning, at det er aftalt allerede i forbindelse med kontraktindgåelse.

Konsekvensen af, at der foretages etapevis aflevering er, at der foretages flere 1-års eftersyn, et for hver aflevering.

Endvidere vil forældelse indtræde fortløbende og bygningsejer skal således være opmærksom herpå. Der kan således forekomme bebyggelser, hvor svigt, skader og mangler er forældet i en del af bebyggelsen, mens de ikke er forældet i senere etaper. Særligt for så vidt angår passivitet skal bygningsejer være opmærksom på, at hvis der opdages svigt, skader og mangler i en tidlig etape medfører det en undersøgelsespligt for øvrige etaper, da man i modsat fald kan blive mødt med en indsigelse om passivitet.

Etapevis aflevering har også betydning for nedskrivning/frigivelse af garantien. Der vil således ske en gradvis nedskrivning/ frigivelse af garantien.

Det får også betydning for skadedækning på 2 måder.

Konstateres skader før alle etaper er afleveret dækker fonden kun skader i de etaper, der er afleveret. I etaper, hvor der ikke er sket aflevering, skal problemerne løses som en del af byggeriet/renoveringen. Fonden dækker således ikke forhold, der er kendt ved afleveringen.

Det kan også have betydning hvis der konstateres skader sent i dækningsperioden idet fonden kun kan dække i 20 år fra afleveringen. Det kan derfor forekomme at ikke alle etaper vil være omfattet af dækningen.

Der er tilfælde, hvor der af praktiske årsager foretages en mangelgennemgang (aflevering) blokvis – etapevis, mens der først foretages en egentlige juridiske aflevering til sidst. I sådanne tilfælde anser fonden aflevering som sket ved ”sidste” aflevering.

Indberetning af afleveringsdatoen ved etapevis aflevering skal ske via BOSS-INF eller på Byggeskadefondens Portal på samme måde, som ved en samlet aflevering.

 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk | sikkerpost@bsf.dk