Frivillig byggeskadeforsikring
Renoveringer, der ikke obligatorisk er omfattet af byggeskadeforsikring kan ansøge Byggeskadefonden om at blive byggeskadeforsikret.

Ansøgning skal ske, før renoveringen påbegyndes. Ved påbegyndelse forstås det tidspunkt, hvor renoveringsarbejderne fysisk iværksættes, f.eks. ved at byggepladsen etableres.

Bygningsejeren skal som led i ansøgningen blandt andet oplyse om renoveringens fordeling på omfattede bygningsdele.

Bidraget til fonden udgør 1 pct. af de samlede anskaffelsesudgifter inkl. moms til projektering, udførelse, gebyrer, byggelånsrenter m.v. for renoveringsprojektet. Bidraget beregnes således også af de udgifter til delvise udskiftninger og reparationer (vedligeholdelse), der indgår i projektet.

Det er dog en forudsætning, at anskaffelsesudgifterne opfylder fondens minimumskrav for tilmelding:

Tilmeldingsår Samlet anskaffelsessum eller pr. bolig
2019 1.097.755 109.755


brug vores vejledning
Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning om frivillig byggeskadeforsikring i Byggeskadefonden. Vejledningen beskriver, hvilke arbejder, der er dækket, og hele processen omkring eftersyn og eventuel skadedækning.
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk