• Renoveringer der koster mindre end 1 mio. kr. (frivillig eller renovering med trækningsretsmidler)

Den samlede anskaffelsessum skal mindst udgøre 1 mio. kr. inkl. moms i alt for projektet eller mindst 100.000 kr. inkl. moms i gennemsnit pr. bolig i afdelingen/bebyggelsen, uanset om alle boligerne berøres af renoveringsarbejderne.

Beløbene er i 2011 prisniveau og pristalsreguleres.

Eksempel på renovering under 1 mio. kr. som kan omfattes af Byggeskadefonden:

Afdeling med 5 boliger

Renovering af 2 boliger til i alt 580.000 kr.

Udgift pr. bolig: 580.000/5 = 116.000 kr.

Eksempel på renovering under 1 mio. kr. som ikke kan omfattes af Byggeskadefonden:

Afdeling med 20 boliger

Renovering af 2 boliger til i alt 275.000 kr.

Udgift pr. bolig: 275.000/20 = 13.750 kr.


  • Hvordan er forløbet for en renoveringssag (frivillig eller renovering med trækningsretsmidler) i Byggeskadefonden?

Udfyld skemaet for frivillige arbejder eller trækningsretsager på fondens portal.

Der udsendes svar på skemaet via mail i løbet af 14 arbejdsdage.

Efter godkendelse af renoveringen:

Byggeskadefonden overfører stamoplysninger m.v. fra bygningsejerens ansøgning/indberetning til BOSSINF Renovering, hvorefter Skema A oprettes med disse oplysninger.

Bygningsejeren skal herefter indberette følgende oplysninger til BOSSINF Renovering:

  • Skema A når fonden meddeler, at det er oprettet
  • Skema B når eller hvis licitationsresultatet foreligger/er godkendt
  • Faktiske påbegyndelses- og afleveringsdatoer når entreprenørerne har afleveret renoveringsarbejderne
  • Skema C når byggeregnskabet er godkendt

Byggeskadefonden godkender hhv. Skema A, B og C

Ved Skema B beregner vi et foreløbigt bidrag på grundlag af anskaffelsessummen heri.

Bygningsejeren modtager herefter opkrævning af foreløbigt bidrag - så vidt muligt 3-4 uger før den forventede afleveringsdag.

Ved Skema C beregner vi det endelige bidrag på grundlag af det endelige byggeregnskab, der er indberettet til BOSSINF Renovering.

Bygningsejeren modtager snarest herefter opkrævning af tillægsbidrag eller udbetaling af overskydende bidrag.

 

  • Hvordan er forløbet for en renoveringssag (obligatorisk) i Byggeskadefonden?

Landsbyggefonden opretter skema A i BOSSINF renovering.

Bygningsejeren skal herefter indberette følgende oplysninger til BOSSINF Renovering:

  • Skema A når fonden meddeler, at det er oprettet
  • Skema B når eller hvis licitationsresultatet foreligger/er godkendt
  • Faktiske påbegyndelses- og afleveringsdatoer når entreprenørerne har afleveret renoveringsarbejderne
  • Skema C når byggeregnskabet er godkendt

Landsbyggefonden og kommunen godkender hhv. Skema A, B og C

Ved Skema B beregner Byggeskadefonden et foreløbigt bidrag på grundlag af anskaffelsessummen heri.

Bygningsejeren modtager herefter opkrævning af foreløbigt bidrag - så vidt muligt 3-4 uger før den forventede afleveringsdag.

Ved Skema C beregner vi det endelige bidrag på grundlag af det endelige byggeregnskab, der er indberettet til BOSSINF Renovering.

Bygningsejeren modtager snarest herefter opkrævning af tillægsbidrag eller udbetaling af overskydende bidrag.  

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk