ikke alle skader dækkes
Det er langt fra alle skader i et byggeri, som dækkes af Byggeskadefonden. Bygningsejeren bør derfor undersøge dækningsreglerne grundigt inden eventuel anmeldelse af byggeskade.

 

Fondens sagsbehandling
Fonden afgør normalt skadeanmeldelser inden 6 måneder - de fleste inden. Før afgørelsen foretager fonden både en juridisk og en teknisk vurdering af en skadeanmeldelse - som regel suppleret med besigtigelse af den anmeldte skade. Fondens skriftlige afgørelse om eventuel skadedækning er ledsaget af anvisninger til bygningsejeren om det videre arbejde med udbedring af skaden.

 

Udbedring af skader - udgifter og betaling
Fonden dækker som udgangspunkt 95% af bygningsejerens udgifter til udbedring af en skade - inklusiv den nødvendige rådgivning. Dækningen reduceres, hvis fonden foretager fradrag f.eks. for opbrugt levetid eller manglende vedligeholdelse.

 

Brug vores vejledning
Byggeskadefonden har udarbejdet en overskuelig vejledning for bygningsejere, der har anmeldt en byggeskade til fonden.

 

Bygningsejerens særlige ansvar

  • At læse Byggeskadefondens vejledning grundigt igennem
  • At følge Byggeskadefondens anvisninger for korrekt udbedring
  • At udarbejde revisorerklæret regnskab efter Byggeskadefondens retningslinjer
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk